Computer Science, Swansea Swansea University Computational Foundry (CoFo)

Daniel Archambault ydw i, ac rwy'n Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. Gorffennais fy nhraethawd meistr a thraethawd y noethuriaeth PhD ym Mhrifysgol Colombia Brydeinig mewn Delweddu Graffau a chyn hynny, cwblheais i radd israddedig ym Mhrifysgol y Frenhines yn Kingston, Ontario, Canada.

Fy mhrif ddiddordebau i yw delweddu data a gwybodaeth, problemau canfyddiad wrth ddelweddu a dadansoddeg data a chloddio data. Yn fwy penodol, rwyf yn astudio technegau a systemau delweddu graffau a'u heffeithiolrwydd. Pwnc fy nhraethawd meistr oedd geometreg gyfrifiadurol ac roedd yn ymdrin â phennu set holl orwelion pell tirwedd. Mae fy ngwaith doethurol wedi cynnwys sawl techneg i helpu i ddelweddu graffau mawr. Ers hynny, rwyf wedi ymgymryd â phrosiectau niferus sy'n cynnwys defnyddio canfyddiad neu dechnegau cloddio/dadansoddeg data i ddatrys problemau delweddu.

Fy nghyfeiriad e-bost yw: d [dot] w [dot] archambault [at] swansea [dot] ac [dot] uk

My name is Daniel Archambault, and I'm a Associate Professor at Swansea University. I finished both my master thesis and doctoral thesis at the University of British Columbia in graph visualisation and before that I did an undergraduate at Queen's University at Kingston, Ontario, Canada.

My primary interests are in data and information visualisation, perceptual issues in visualisation, and visual data analytics and mining. More specifically, I study graph visualisation techniques, systems, and their effectiveness. My Master's thesis was in computational geometry and dealt with determining the set of all distant horizons of a terrain. My doctoral work consisted of several techniques to help visualise large graphs. I've since taken on many projects that involve applying perception or data mining/analytics techniques to visualisation problems.

My email is: d [dot] w [dot] archambault [at] swansea [dot] ac [dot] uk

 

Here is a list of my current publications.