Ynglŷn â ni

Mae cyfrifiadurwyr o Brifysgol Abertawe wedi gweithio mewn amrywiaeth eang o bynciau ym meysydd cyfrifiadura gweledol. Ers 1992, pan gafodd ei sefydlu gan yr Athro Min Chen (bellach yn Rhydychen) a’r Athro Peter Townsend (wedi ymddeol), mae’r grŵp wedi tyfu’n dîm o 10 academydd (Dr Daniel Archambault, Dr Jingjing Deng, Dr Mike Edwards, Yr Athro Mark W Jones, Dr Ben Mora, Dr Alma Rahat, Dr Gary Tam, Dr Thomas Torsney-Weir, Dr Sean Walton, Yr Athro Xianghua Xie), a thua 35 o ymchwilwyr a myfyrwyr PhD/MPhil/Mhres.

Mae’r grŵp wedi cyfrannu casgliad sylweddol o dechnegau newydd a darganfyddiadau pwysig ym meysydd delweddu data, golwg cyfrifiadurol, mwyngloddio data, deallusrwydd artiffisial, dadansoddeg weledol, gwyddor data, graffeg gyfrifiadurol, rhyngweithio a rhaglennu GPU.

Mae’r grŵp yn dilyn rhaglen uchelgeisiol sy’n cael ei hysgogi gan chwilfrydedd er mwyn datblygu algorithmau a dulliau newydd, yn ogystal â thechnegau ac offer meddalwedd uwch ar gyfer y meysydd hyn. Mae’n cydweithredu ar nifer o brosiectau parhaus â gwyddonwyr ledled y byd, ac mae’n chwarae rôl allweddol wrth drosglwyddo gwybodaeth ac mewn cymwysiadau  diwydiannol.