Pobl

Dr Daniel Archambault
Delweddu gwybodaeth, gwyddoniaeth data, rhyngwynebau gweledol ar gyfer dysgu peiriannau, llunio graff, delweddu graff, canfyddiad mewn delweddu gwybodaeth, delweddu a dadansoddi cyfryngau cymdeithasol, dadansoddi rhwydwaith cymdeithasol, delweddu mewn gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau.

Photo of JingjingDr Jingjing Deng
Diddordebau ymchwil yn cynnwys dysgu peiriannau, modelu geometrig a dadansoddi delweddau biofeddygol.

Dr Mike Edwards
Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys dysgu peiriant, dysgu dwfn, dysgu cynrychiadol ar byrth afreolaidd, golwg cyfrifiadurol a dadansoddiad delwedd biofeddygol.

Mark W. JonesYr Athro Mark W. Jones (cyhoeddiadau, deunydd i’w lawrlwytho a fideos)
Mapio ffoton, olrhain pelydrau, goleuo eang, delweddu, amcangyfrif dwysedd cernel, data sbardunofetreg, swyddogaethau trosglwyddo, swyddogaethau dwysedd tebygolrwydd, clystyru, technegau Monte-Carlo, ystadegau, mesurau pellter, ymlaciad Lloyd, diagramau Voronoi, pellteroedd fecto/siamffer, rendro cyfaint, strwythurau data (kd-trees).

Dr Ben Mora
Real-Time Ray-Tracing of 3D scenes, The DirectTrace Library www.DirectTrace.org, Global Illumination Acceleration, Image Representation.

Dr Alma Rahat
Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys dulliau optimeiddio hybrid cyflym, problemau’r byd go iawn a dysgu peirianyddol. Ar hyn o bryd, canolbwyntir ar ddatblygu ymagweddau chwilio Bayesaidd ac esblygiadol ar gyfer datrys problemau drud o safbwynt cyfrifiadol.

Photo of Gary TamDr Gary Tam (cyhoeddiadau, deunydd i’w lawrlwytho a fideos)
Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys Prosesu Geometreg Digidol, Dadansoddeg Weledol, Adnabod a Gweld Patrymau, Dysgu Peiriannau, Dadansoddi Data Aml-ddimesniwn, Casglu a Mynegeio Gwybodaeth.

Sean WaltonDr Sean Walton
Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys cynhyrchu rhwyll, modelu lefel isel ac optimeiddio esblygol.

Photo of Xianghua XieYr Athro Xianghua Xie
Diddordebau ymchwil yn cynnwys dysgu peiriannau a dysgu dwys, e.e. dysgu dwys mewn parthau afreolaidd a dysgu addasol, dadansoddi darlun meddygol, prosesu darlun, gweledigaeth gyfrifiadurol, arolygiad gweledol, prosesu amser real, data mawr a chloddio.

Alumni

Dr Thomas Torsney-Weir
Delweddu, polytopau, optimeiddio â sawl amcan, dadansoddi sensitifrwydd, dysgu peirianyddol, modelu esboniadwy,
algorithmau atchweliad, delweddu data ariannol, deall efelychiadau, segmentu delweddau. Left to VRVis, Vienna.

Photo of Joss WhittleDr Joss Whittle
Brasamcan Stochastig, Monte Carlo,  Rendro yn Ffisegol, Amlinellu Llwybr, Asesiad Ansawdd Darlun, Dysgu Peiriannau, Rhwydweithiau Ymdroelliad Niwral, Rhwydweithiau Cynhyrchiol Gwrthwynebol. Left July 2020 to Diamond, Rosalind Franklin Institute, Oxford.

Robert S. LarameeDr Robert S. Laramee
Data visualization including information visualization, flow visualization, and tensor field visualization. Most of our work is interdisciplinary and involves data from engineering including simulation data, biology, psychology, criminology, medicine, and physics. Left January 2020 to Nottingham.

Adeline PaiementDr Adeline Paiement
Diddordebau ymchwil yn cynnwys gweledigaeth gyfrifiadurol, dysgu peiriannau, dysgu dwys, cloddio data, dadansoddi delweddau meddygol ac astroffise. Left 2018, to Toulon, France.

Rita BorgoDr Rita S. Borgo
Scientific visualization, information visualisation, and visual analytics. Human factors in visualisation. Multimedia processing and visualisation. High performance computing. Functional programming.
Left 2016, to King’s College, London.

Dr Phil Grant
Image features extraction and analysis; Facial feature points localisation and tracking; Facial dynamic analysis;
Retired 2014.

Photo of Min ChenProfessor Min Chen
Visualization and Computer Graphics (1987-present);
Video Processing and Visualization (2003-present);
Aspects of Image Analysis and Computer Vision (2003-present);
Interactive Techniques and Multimedia Communications (1996-present);
Left 2011, to Oxford.

Photo of Barry BlundellDr Barry Blundell
3D Displays, autostereoscopic techniques, visualization and multimedia, volumetric, holographic, haptic, interaction.
Left 2006, to Auckland, University of Technology.

oggieOgnjen Arandjelović
Computer Vision and Pattern Recognition.
Left to Deakin University, Australia.

Peter TownsendProfessor Peter Townsend
Non-Newtonian Fluid Mechanics, Computer Graphics, Data Visualisation. Became Deputy Pro-Vice Chancellor and later retired (2007).