Diwrnod Ymchwilio Cyfrifiaduro Gweledol, Mehefin 29ain 2018

Ystafell Talbot 909.

1130-1230 Grŵp cyfrifiaduro gweledol llai (staff) – trafod grwpiau gwyddonol a chefnogaeth grant (o ran y diwrnod ymchwil oddi ar y maes diweddar)

1230-1330 Cinio (grŵp mwy yn cynnwys PGau, RAau a staff)

1330-1430 Rynson W. H. Lau

1430-1445 Coffi

1445-1530

David George, Fframwaith Gweithredol a hybir gan Ddysgu Dwys ar gyfer Segmentiad o Gasgliadau Sipiau 3D Mawr

Mike Edwards, Dysgu Dwys mewn Parthau Afreolaidd

Joss Whittle, Dewisiadau pensaernïol da ar gyfer modelau cynhyrchiol

1530 Te/Trafodaeth