Yr Athro Mark W. Jones

Ynghylch

Mark W. Jones

Mae’r Athro Mark W. Jones yn wyddonydd data gydag arbenigedd mewn mapio ffoton, olrhain pelydrau, goleuo eang, delweddu, amcangyfrif dwysedd cernel, data sbardunofetreg, swyddogaethau trosglwyddo, swyddogaethau dwysedd tebygolrwydd, clystyru, technegau Monte-Carlo, ystadegau, mesurau pellter, ymlaciad Lloyd, diagramau Voronoi, pellteroedd fecto/siamffer, rendro cyfaint, strwythurau data (kd-trees).

YouTube ORCID Scopus EPSRC Google Scholar ResearchGate Mendeley Publons Ethos